LazyWasabi CDN

CDN นี้ทำขึ้นเพื่อใช้ในเว็บไซต์ของผม ไม่มีการันตี uptime ใดๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าล่มผมจะแก้ไขให้เร็วที่สุด เพราะจะทำให้เว็บผมมีปัญหาไปด้วย~ 😅

ผมเปิดให้ใช้ได้ฟรี แต่ขอความร่วมมือไม่นำไปใช้ในเว็บไซต์เชิงพาณิชย์นะครับ 😃 (เช่น เว็บที่มีรายได้ ติดโฆษณา ร้านค้า บริษัท)

รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • เซิร์ฟเวอร์อยู่สิงคโปร์ และใช้ Cloudflare เป็น CDN

  • รองรับ IPv6, HTTPS, DNSSEC, HTTP/3, Brotli

เลือก CDN ที่ต้องการใช้งาน: