บันทึกการเปลี่ยนแปลง
LazyWasabi CDN ย้าย docs ไปอยู่ที่ https://cdn.lazywasabi.net/docs
GitBook นี้จะถูกลบในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้

2021/08/05

  ย้ายเว็บไซต์ docs จาก GitBook มาใช้ Retype
  ย้ายเว็บไซต์ docs ไปอยู่ที่ https://cdn.lazywasabi.net/docs

2021/08/04

  เพิ่มฟอนต์ Anuphan

2021/07/24

2021/07/07

2021/05/29

  อัปเดต Twemoji เป็นเวอร์ชัน 13.1.0
  เพิ่มไฟล์ JavaScript แบบระบุเวอร์ชัน เพื่อให้ใช้ SRI ได้ (รองรับเวอร์ชัน 13.1.0 ขึ้นไปเท่านั้น)

2021/04/05

2021/03/13

  อัปเดต Twemoji เป็นเวอร์ชัน 13.0.2

2020/10/11

2020/08/14

  ย้ายเว็บ Docs จาก Notion มาใช้ GitBook
  โดเมนใหม่ cdn.lazywasabi.net
   โดเมนเก่า static.pkn.sh ยังสามารถใช้ได้ปกติ โดยจะเริ่มรีไดเรกอัตโนมัติไปโดเมนใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563
  เพิ่ม CSS สำหรับฟอนต์ คัดลอกนำไปใช้งานได้ทันที
Last modified 2mo ago