เริ่มต้นใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน CDN ฟอนต์ภาษาไทย
LazyWasabi CDN ย้าย docs ไปอยู่ที่ https://cdn.lazywasabi.net/docs
GitBook นี้จะถูกลบในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้
CDN ฟอนต์ภาษาไทยที่ส่วนใหญ่ไม่มีใน Google Fonts แคช 1 ปี

การใช้งาน

แต่ละฟอนต์จะมี CSS ที่ผมเตรียมไว้ให้ โดย CSS นี้จะรองรับเฉพาะฟอนต์ปกติ และตัวหนา (Regular, Bold) ซึ่งครอบคลุมการใช้งานส่วนใหญ่ สามารถฝังไฟล์ CSS (<link>) หรือคัดลอก CSS (@font-face, @import) ไปใช้งานได้เลย
หากต้องการใช้งานน้ำหนักหรือรูปแบบอื่นๆ สามารถปรับแต่ง CSS ด้วยตัวเองเลยครับ ผมมีรายชื่อไฟล์ที่ใช้งานได้ทั้งหมดเตรียมไว้ให้แล้ว

รายชื่อฟอนต์ที่ใช้งานได้

Last modified 2mo ago